Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2020

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania  w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się na terenie szkoły.
Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

  • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
  • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
  • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.