Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

Od 15 czerwca br.  zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl.

Na stronach Biura Edukacji zostały zamieszczone następujące komunikaty:

- Jak wypełnić i złożyć wniosek,

- Liczba szkół do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym,

- Wnioski - oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego i ze sprawdzianami uzdolnień kierunkowych

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą w kraju pandemię koronawirusa rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną:

  • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
  • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk "Złóż wniosek".