Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe Szkoły za rok 2021

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w Warszawie za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy pod adresem: dbfowola.bip.um.warszawa.pl   

26 maja 2022
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe Szkoły za rok 2021

Ogłoszenie oferty na zakup wyposażenia pracowni w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych

Dostawa

Wyposażenia pracowni w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Dla Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa

13 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie oferty na zakup wyposażenia pracowni w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

Konkurs ofert na najem stołówki szkolnej

Ogłoszenie oferty na najem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w Warszawie, ul. Redutowa 37

Główne Kryteria wyboru „Wynajmującego” do umowy:

  1. Wysoka jakość wydawanych posiłków – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2015 r dot. „grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.”
    Posiłki mają być przygotowane na miejscu (gotowane w kuchni szkolnej).
  2. Przestrzeganie zasad ustanowionych przez SANEPID, HACCP.
  3. Zakaz serwowania gotowych zapiekanek, pizzy, słodyczy, garmażerki z zawartością mięsa mielonego mrożonego z długą datą przydatności.
  4. Zapewnienie sprawnego i fachowego zaopatrzenia, jak również zagwarantowanie wyżywienia dla uczniów w momencie wystąpienia wszelkiego rodzaju awarii.
  5. Zaproponowanie ceny wydawanych posiłków wyrażonej w kwocie brutto.
  6. Regularność płatności za wynajem oraz media w terminie.
  7. Umowa podpisywana jest na okres 12 miesięcyz możliwością przedłużenia.
4 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na najem stołówki szkolnej