Baner BanerBaner

Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa


CERTYFIKATY UZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ

Certyfikat - Szkoła na straży praw dziecka
 
Certyfikat "Akademia Młodych Przyrodników"


Dyplom za wspieranie edukacji patriotycznej, religijnej i krajoznawczej

 
Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

Certyfiat Wars i Sawa


© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa