Baner BanerBaner

Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa


Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły

Statut szkoły Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.
Program wychowaczy

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły


Wewnnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Regulamin korzystania z boisk szkolnych


© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa