Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa

Rada Rodziców

Rada Rodziców działa w Szkole Podstawowej nr 238 od początku jej istnienia. Skupia przedstawicieli wszystkich klas. Rada Rodziców, jako niezależny organ Szkoły, reprezentuje interesy wszystkich Rodziców, zarówno na terenie Szkoły, jak i poza Szkołą.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

RADA RODZICÓW

Składa się z przedstawicieli rodziców wybranych w klasach Waszych dzieci. Pełni swoją funkcję społecznie, wykorzystując swoje umiejętności oraz poświęcając własny czas, aby Naszym dzieciom w szkole było jak najlepiej.

W poprzednich latach m.in:

A także, dzięki Waszym wpłatom, finansowała:

Działania Rady Rodziców/Świetlica finansowane są wyłącznie z wpłat rodziców.
Aby równie aktywnie działać w bieżącym roku szkolnym potrzebujemy Waszego wsparcia !!! Miesięczne składki na funkcjonowanie Rady (20zł) i Świetlicy (20zł) prosimy kierować przez rachunek:
Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 238 w Warszawie
Numer rachunku: 87 1090 2590 0000 0001 2205 5762
W tytule płatności prosimy wskazać imię, nazwisko dziecka, klasę i przeznaczenie (np. Rada Rodziców lub RR+ Świetlica).
Zapraszamy również Wszystkich Rodziców, którzy chcieliby w inny sposób wesprzeć działania Rady Rodziców do kontaktu z nami: radarodzicowsp238@gmail.com.

Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz RR SP 238

Informujemy, że jest możliwość przekazania 1% podatku na rzecz dzieci z naszej szkoły.

Podczas rozliczania PITu w części H (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%….) w rubryce 124 Numer KRS prosimy wpisać: 00 00 12 41 34
W części I (INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE) w rubryce 126 Cel szczegółowy prosimy wpisać nasz indywidualny kod: SP238
Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie!