Jesteś tutaj: Start / Rodzice

Rodzice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

18 stycznia 2020

Karta Ucznia

Karta Ucznia jest uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów wynikających z Uchwały nr XLVII/1138/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Czytaj więcej o: Karta Ucznia
31 sierpnia 2020

UBEZPIECZENIE GRUPOWE UCZNIÓW od NNW w roku szkolnym 2020/21

Warszawski program NNW LogoInformujemy, że konsorcjum brokerskie Marsh / Supra Brokers na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadziło w ramach Prawa Zamówień Publicznych konkurs ofert na ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021, na podstawie którego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę ochrony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Uniqa S.A., skierowaną do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy. 

Ogólne warunki ubezpieczenia - do pobrania na końcu artykułu. 

Czytaj więcej o: UBEZPIECZENIE GRUPOWE UCZNIÓW od NNW w roku szkolnym 2020/21
31 sierpnia 2020

Stypendia i zasiłki szkolne

W bieżącym roku szkolnym zmienił się sposób ubiegania się o stypendia i zasiłki szkolne. 
O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł. na osobę ( nie wlicza się 500+). Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Zmiany dotyczą również sposobu wydatkowania środków uzyskanych w ramach stypendium.
 
 
Czytaj więcej o: Stypendia i zasiłki szkolne