Kalendarz roku szkolnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2019  Rozpoczęcie roku szkolnego
14października 2019  Ślubowanie klas I
23 grudnia – 31 grudnia 2019  Przerwa świąteczna
23 stycznia 2020  Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
30 stycznia 2020  Klasyfikacja śródroczna
31 stycznia 2020  Koniec pierwszego semestru
10  – 23 lutego 2020  Ferie zimowe
 21, 22, 23 kwietnia  Egzamin ósmoklasisty
9 – 14 kwietnia 2020  Wiosenna przerwa świąteczna
16 czerwca 2020 Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
22 czerwca 2020 Klasyfikacja roczna
26 czerwca 2020  Zakończenie zajęć dydaktycznych
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze)
14 października 2019 (poniedziałek) Prosimy zgłosić wychowawcom czy dziecko potrzebuje opieki świetlicy w tych dniach
2, 3  stycznia 2020 (czwartek, piątek)
21, 22, 23 kwietnia – terminy egzaminu ósmoklasisty
12 czerwca 2020 (piątek)

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI I DNI OTWARTYCH

 • 03.09.2019 wtorek godz: 17.30 – Zebrania klas 4 – 8, godz: 19.00 – Zebrania klas 0 – 3,
 • 07.10.2019 poniedziałek godz: 18.00 – Dzień otwarty dla klas 0 – 8 ,
 • 04.11.2019 poniedziałek godz: 17.30 – Zebrania klas 4 – 8,  godz: 19.00 – Zebrania klas 0 – 3,
 • 02.12.2019 poniedziałek godz: 18.00 – Dzień otwarty dla klas 0 – 8,
 • 13.01.2020 poniedziałek godz: 17.30 – Zebrania klas 4 – 8, poniedz godz: 19.00 – Zebrania klas 0 – 3,
 • 02.03.2020 poniedziałek godz: 18.00 – Dzień otwarty dla klas 0 – 8, 
 • 06.04.2020 poniedziałek godz: 17.30 – Zebrania klas 4 – 8, poniedz godz: 19.00 – Zebrania klas 0 – 3,
 • 04.05.2020 poniedziałek godz: 18.00 – Dzień otwarty dla klas 0 – 8, 
 • 08.06.2020 poniedziałek godz: 17.30 – Zebrania klas 4 – 8,  godz: 19.00 – Zebrania klas 0 – 3,