Kalendarz roku szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2022  Rozpoczęcie roku szkolnego
14 października 2022  Ślubowanie klas I
23 grudnia – 31 grudnia 2022  Przerwa świąteczna
27 stycznia 2023  Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
30 stycznia 2023  Koniec pierwszego semestru
1 lutego 2023 Klasyfikacja śródroczna
13 -26 lutego 2023 Ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023  Wiosenna przerwa świąteczna
23, 24, 25 maja 2023 Egzamin ósmoklasisty
do 7 czerwca 2023 Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
19 czerwca 2023 Klasyfikacja roczna
23 czerwca 2022  Zakończenie zajęć dydaktycznych
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze)
14 października 2022 (piątek) Prosimy zgłosić wychowawcom czy dziecko potrzebuje opieki świetlicy w tych dniach
31 października 2022 (poniedziałek)
2 maja 2023 (wtorek)
23, 24, 25 maja 2023 – terminy egzaminu ósmoklasisty
9 czerwca 2023 (piątek)