Kalendarz roku szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2023  Rozpoczęcie roku szkolnego
13 października 2023  Ślubowanie klas I
23 grudnia – 31 grudnia 2023  Przerwa świąteczna
5 stycznia 2024  Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
14 stycznia 2024  Koniec pierwszego semestru
29 stycznia 2024 Klasyfikacja śródroczna
15 - 28 stycznia 2024 Ferie zimowe
28 marca - 2 kwietnia 2024  Wiosenna przerwa świąteczna
14, 15, 16 maja 2024 Egzamin ósmoklasisty
do 7 czerwca 2024 Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
17 czerwca 2024 Klasyfikacja roczna
21 czerwca 2024  Zakończenie zajęć dydaktycznych
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze)
13 października 2023 (piątek) Prosimy zgłosić wychowawcom czy dziecko potrzebuje opieki świetlicy w tych dniach
2, 3 listopada 2023 (czwartek, piątek)
2 maja 2024 (czwartek)
14, 15, 16 maja 2024 – terminy egzaminu ósmoklasisty
31 maja 2024 (piątek)