Baner BanerBaner

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


Pedagog  szkolny


mgr Małgorzata Jarosik mgr Teresa Adamczyk
Godziny pracy
piątek 13:00 – 16:00
Godziny pracy
poniedziałek    7:30 – 12:00
wtorek            11:00 – 15:30
środa              10:30 – 15:30
czwartek         7:30 – 12:30OPIEKA PEDAGOGICZNA

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 ul. Ks. Janusza tel. 022 836 70 88) Poradnia opiekuje sie naszą szkołą
 2. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z dziećmi
 3. POMOC SOCJALNA - Szczególną opieką i pomocą objęte są dzieci z rodzin niskim statucie materialnym. Pomoc w zakresie:
  • wniosków o sfinansowanie obiadów przez WOIW i OPS
  • stypendia socjalne
  • zasiłki losowe
 4. Mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych
 5. Działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki. 
 6. Patrol szkolny - Straż Miejska 986

Pliki do pobrania:


© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa