BanerBaner Baner

 Szkoła Podstawowa nr 238  im. Christo Botewa


PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Emilia Banasiak, Ewa Pawluk

poniedziałek  8:00 - 15:35
wtorek  8:00 - 11:30
środa  8:00 - 11:50
czwartek  11:35 - 15:35
piątek  8:00 - 15:35

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

W  przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia odbierają opiekunowie prawni lub faktyczni w godzinach pracy pielęgniarki.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w szkole

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania  w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się na terenie szkoły.
Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

Rodzice zapisujący dziecko do I klasy proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:
  1. Bilans 6-latka
  2. PESEL dziecka
  3. Wywiad o stanie zdrowia dziecka

© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa