BanerBaner Baner

 SZkoła podstawowa nr 238 im. Christo botewa


PRAWA UCZNIAI. Prawo do znajomości swoich praw:
II. Prawo do nauki:
III. Wolność religii lub przekonań:
IV. Wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii:
V. Prawo do informacji:
VI Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej:
VII. Ochrona prywatności ucznia:
VIII. Prawo do ochrony zdrowia:
IX. Prawo do odpowiedniego standardu życia:
X. Prawo do zrzeszania się:
XI. Równe traktowanie wobec prawa szkolnego:
XII. Prawa proceduralne:
Akty prawa oświatowego nie przewidują jednolitego sytemu ochrony praw uczniów i każda szkoła ustanawia swoje własne zasady w tym zakresie.© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa