Baner BanerBaner

Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa


Projekty Edukacyjne

Zgłoszono udział szkoły w następujących projektach:

 1. Od 1 września 2015 roku przystąpiliśmy do projektu „Varsavianistyczna Szkoła” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszaway.
 2. Nauczyciele realizują projekt: „Cała Polska czyta dzieciom” - kampania społeczna prowadzona przez Fundację „ABC XXI”
 3. Przystąpienie szkoły do projektu ogólnopolskiego: "Enjoy my Origin" - tygodniowe warsztaty prowadzone w języku angielskim (wolontariusze z całego świata).
 4.  „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”.
 5.  „Bezpieczna Warszawa”.
 6. WRS i SAWA - program wspierania ucznió zdolnych.
 7. „Z Borsukiem bezpieczniej” – kampania prewencyjna.
 8. „Stop przemocy w szkole”.
 9. Fundacja MARATON – program edukacyjny dla rodziców (wsparcie rodziców mających trudności w procesie wychowania swoich dzieci).
 10. Kampania promocyjna : „Sportowa Polska jesteśmy na TAK”.
 11. Ogólnopolski Kongres Animatorów Sportu.
 12. Inywidualizacja procesu nauczania i wychiwania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych
 13. „Moja przyszłość"
 14. Szkoła Współpracy
 15. Chrońmy dzieci - standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 16. Bezpieczne interneciaki.
 17. Akademia integracji. Praca. Edukacja. Sport.  
 18. Scrabble w Szkole.
 19. Nasza mała biblioteka.
 20. Wislana szkoła.
 21. Zmineniaj nawyki  - nie klimat.
 22. Ogród - ostoja zwierząt.
 23. Już pływam - klasy 3

© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa