BanerBaner Baner

 InformacjE dla rodzicow

Szybki dostęp do innych częśi serwisu:logowanie do dziennika elektronicznego

Harmonogrm dyżurów nauczycieli


Karta Ucznia

Karta Ucznia jest uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów wynikających z Uchwały nr XLVII/1138/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

UBEZPIECZENIE GRUPOWE UCZNIÓW od NNW w roku szkolnym  2019/20

Prezentowana oferta INTERRISK S.A. wyłoniona została w drodze postępowania brokerskiego przez konsorcjum brokerskie: Marsh - Supra Brokers. Oferowane ubezpieczenie dedykowane jest dla uczniów uczęszczających do warszawskich szkól i przedszkoli. Warszawski Program NNW to 8 wariantów do wyboru, które cechuje wysoka suma ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony.
O przystąpieniu do Warszawskiego Programu NNW decydują wyłącznie rodzice bądź opiekunowie dzieci. Podkreślamy, ze przystąpienie jest dobrowolne.
Korzyści dla Państwa:
Jak przystąpić do ubezpieczenia?
  1. Należy wejść na dedykowaną stronę www https//klient.interrisk.pl/EduPlusOnline oraz wpisać kod dla wybranego wariantu ubezpieczenia
  2. z rozszerzenim sportowym la8bt lub
  3. bez rozszerzenia sportowego mceph
  4. Wypełnić wszystkie pola wymagane przez aplikacje
  5. Oplacic składkę - składka płatna jest jednorazowo za roczny okres ochrony
  6. Certyfikat, zakres ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia, otrzymacie Państwo na adres mailowy podany przy zgłaszaniu dziecka do ubezpieczenia
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o programie ubezpieczeniowym, warunkach oraz zapisach umownych prosimy i koniaki z Infolinią Supra Brokers S.A..
  • 71 777 04 26
  • 71 777 04 11
  • 58 766 75 05
Koordynator  Marcin Szyda  tel.. 785 833 806 e-mail m.szyda@suprabrokers.pl

Co zrubje w razie wypadku?

Jesh zajdzie jakiekolwiek wypadek lub zdarzenia należy:

Jak zulosić szkodę?

Pomoc socjalna dla uczniów:© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa