BanerBaner Baner

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA

Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa, jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową. Siedziba szkoły znajduje się w Warszawie przy ul. Redutowej37. Organem prowadzącym szkołę jest miasto stołeczne Warszawa, nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie.

Dyrektor:  Małgorzata Jarosik
Zastępca Dyrektora: Joanna Gajdzińska
Zastępca Dyrektora: Tadeusz Maciątek 
Kierownik Świetlicy: Joanna Mutor

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 238 im Christo Botewa
ul. Redutowa 37
01-106 Warszawa
tel (22)8367942
fax (22) 836 79 42
Email sp238@edu.um.warszawa.pl
Dojazd
Autobusy:
 155, 167 - przystanek Pustola
Tramwaje
10, 11, 13, 26, 27 - przystanek Reduta Wolska

Godziny pracy sekretariatu

8:00 – 16:00

W czasie wakacji sekretariat czynny w godzinach 9:00 - 14:00

kontakt telefoniczny 22 836 79 42
email: sp238sekretariat@wp.pl
Dyżur dyrektora dla rodziców: poniedziałek  8:00 - 16:00, oraz podczs zebrań i dni otwartych.
W pilnych sprawach mogą się Państwo kontaktować z nauczycielami podczas przerw. W tym celu podajemy Państwu rozkład dzwonków:
L.p. Lekcja Przerwa
1 8:00 - 8:45 8:45 - 8:50
2 8:55 - 9:35 9:35 - 9:50
3 9:50 - 10: 35 10:35 - 10:45
4 10:45 - 11:30 11:30 - 11:45
5 11:45 - 12:30 12:30 - 12:45
6 12:45 - 13:30 13:30 - 13:40
7 13:40 - 14:25 14:25 - 14:30
8 14:30 - 15:15
 

Duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych

Duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych - opłata wyłącznie przelewem W celu wyrobienia duplikatu legitymacji szkolnej lub duplikatu świadectwa szkolnego należy uiścić opłatę przelewem na konto :
15 1030 1508 0000 0005 5078 8012 w kwocie:

Potwierdzenie przelewu należy przynieść do sekretariatu szkoły.

Wyrobienie duplikatu będzie możliwe tylko po dostarczeniu potwierdzenia przelewu.

Do pobrania:© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa