BanerBaner Baner

 Szkoła podstawowa nr 238 im. Christo Botewa

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

3 września 2019  Rozpoczęcie roku szkolnego
14października 2019  Ślubowanie klas I
23 grudnia – 31 grudnia 2019
 Przerwa świąteczna
23 stycznia 2020
 Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
30 stycznia 2020  Klasyfikacja śródroczna
31 stycznia 2020  Koniec pierwszego semestru
10  – 23 lutego 2020
 Ferie zimowe
 Egzamin ósmoklasisty
9 - 14 kwietnia 2020  Wiosenna przerwa świąteczna
16 czerwca 2020 Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
22 czerwca 2020 Klasyfikacja roczna
26 czerwca 2020  Zakończenie zajęć dydaktycznych
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze)
14 października 2019 (poniedziałek)
Prosimy zgłosić wychowawcom czy dziecko potrzebuje opieki świetlicy w tych dniach
2, 3  stycznia 2020 (czwartek, piątek)
............... kwietnia – terminy egzaminu ósmoklasisty
12 czerwca 2020 (piątek)


TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI I DNI OTWARTYCH

© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa