BanerBaner Baner

 SZkoła podstawowa nr 238 im. Christo botewa


Wolontariat


Regulamin Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w Warszawie

  1. Wolontariat -  to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
  2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
  3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
  4. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą młodzieży, która chce pomagać najbardziej potrzebującym, podejmować działania na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, pomagać przy różnego typu inicjatywach charytatywnych i kulturalnych.
  5. Szkoła zapewnia możliwość odbycia wolontariatu w świetlicy szkolnej klas I - IV, który obejmuje pomoc w nauce, atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego młodszych uczniów według podanego grafiku na gazetce Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczący Wolontariatu: Kacper Chorzewski
Zastępca przewodniczącego: Karol Sładkowski
Sekretarz: Jakub Hanusek
Opiekun Wolontariatu: Beata Gniadek

 
Wolontriat - grafika roznyte czerwone serce z napisem wolontariat


© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa