BanerBaner Baner

 Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa


Obiady

Prosimy o terminowe wpłaty za żywienie wg informacji na tablicy ogłoszeń, oraz  wywieszanych na terenie szkoły (dni i godziny odpłatności gotówkowej, oraz do kiedy płatności przelewem).

Informacja o jadłospisach i terminach platności


Odwoływanie obiadów oraz rezygnacja z żywienia musi być zgloszona (brak informacji nie zwalnia Państwa z odpłatności za żywienie)

Uzgadnianie odpłatności przelewowej i gotówkowej oraz wszelkiego rodzaju informacje dotyczące żywienia  pod numerem telefonu 22 225 33 34 w godzinach 8.00 – 14.00.
 Odwoływanie posiłków pod numerem telefonu 22 225 33 34 oraz drogą mailową na adres: redutowa@gastroteam.pl:

GASTRO TEAM PAROWCOWA 18/22 A
INVEST BANK 41 16801248 0000 3000 2156 2417
Dane do wpłaty: Imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj posiłku, miesiąc, nazwa szkoły.


© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa