Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 6 szkoły podstawowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2021
 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
  • ustala metodę wyszukiwania najmniejszej i największej liczby z podanego zbioru,
  • ustala metodę wyszukiwania określonej liczby w podanym zbiorze.
  • W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
  • omawia możliwe zastosowania arkusza kalkulacyjnego,
  • opisuje budowę arkusza kalkulacyjnego,
  • wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego,
  • wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obliczeń,
  • zmienia układ kolumn i wierszy tabeli,
  • formatuje czcionkę i wygląd tabeli,
  • sortuje dane w tabeli w określonym porządku,
  • wypełnia automatycznie komórki serią danych,
  • wyróżnia określone dane w komórkach przy pomocy formatowania warunkowego,
  • samodzielnie tworzy proste formuły obliczeniowe,
  • stosuje formuły SUMA oraz ŚREDNIA w wykonywanych obliczeniach,
  • prezentuje na wykresach dane z arkusza kalkulacyjnego,
  • zmienia wygląd wstawionego wykresu,
  • dobiera odpowiedni typ wykresu do prezentowanych danych,
  • wyjaśnia zasadę działania chmury internetowej,
  • zakłada foldery w chmurze internetowej do porządkowania gromadzonych w niej danych,
  • tworzy, edytuje i formatuje dokumenty bezpośrednio w chmurze internetowej,
  • udostępnia dokumenty znajdujące się w chmurze,
  • samodzielnie rysuje tło oraz duszki do projektu w programie Scratch,
  • buduje skrypty określające początkowy wygląd sceny i umieszczonych na niej elementów,
  • buduje skrypty wysyłające i odbierające komunikaty do sterowania grą tworzoną w programie Scratch,
  • tworzy prostą grę zręcznościową w programie Scratch,
  • wykorzystuje zmienne w projektach tworzonych w programie Scratch,
  • tworzy w programie Scratch skrypt wyszukujący największą i najmniejszą liczbę z podanego zbioru,
  • tworzy w programie Scratch skrypt wyszukujący określoną liczbę w podanym zbiorze,
  • omawia budowę interfejsu programu GIMP,
  • wyjaśnia zasadę działania warstw w obrazach tworzonych w programie GIMP,
  • tworzy i edytuje obrazy w programie GIMP, wykorzystując narzędzia z przybornika programu,
  • wykorzystuje warstwy podczas pracy w programie GIMP,
  • używa programu GIMP do tworzenia fotomontaży,
  • retuszuje zdjęcia, korzystając z programu GIMP,
  • zapisuje efekty pracy we wskazanym miejscu,
  • porządkuje zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach.
 2. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
  • właściwie interpretuje komunikaty komputera i odpowiednio na nie reaguje,
  • wykorzystuje pomoc dostępną w programach,
  • właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,
  • wyjaśnia zasadę działania poczty elektronicznej,
  • omawia elementy, z których składa się adres poczty elektronicznej,
  • samodzielnie zakłada konto poczty elektronicznej w jednym z popularnych serwisów,
  • omawia wygląd interfejsu konta pocztowego,
  • wysyła wiadomości za pomocą poczty elektronicznej,
  • korzysta z komunikatorów internetowych,
  • zapisuje tworzone projekty w różnych formatach.
 3. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
  • uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,
  • dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,
  • przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi,
  • przestrzega zasad netykiety, komunikując się z innymi osobami za pomocą internetu,
  • udostępnia dokumenty i foldery zgromadzone w chmurze internetowej,
  • współpracuje z innymi osobami, edytując dokumenty w chmurze internetowej,
  • wykorzystuje serwis internetowy Scratcha do dzielenia się swoimi projektami z innymi członkami tej społeczności oraz do wyszukiwania pomysłów na własne projekty.
 4. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
  • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
  • stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
  • przestrzega zasad bezpiecznej komunikacji internetowej.