Pedagog szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2020

mgr Małgorzata Jarosik

 • poniedziałek 7:00 – 10:00

mgr Teresa Adamczyk

 • poniedziałek    7:30 – 13:00
 • wtorek            10:30 – 14:30
 • środa              10:00 – 13:30
 • czwartek         10:00 – 14:00
 • piątek              7:30  -  12:30

OPIEKA PEDAGOGICZNA

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 ul. Ks. Janusza tel. 022 836 70 88) Poradnia opiekuje się naszą szkołą
 2. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z dziećmi
 3. POMOC SOCJALNA – Szczególną opieką i pomocą objęte są dzieci z rodzin niskim statucie materialnym. Pomoc w zakresie:
  • wniosków o sfinansowanie obiadów przez WOIW i OPS
  • stypendia socjalne
  • zasiłki losowe
 4. Mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych
 5. Działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki.
 6. Patrol szkolny – Straż Miejska 986