Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 238 w Warszawie na lata 2021-2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2021

  Na podstawie art.14 ust.6 pkt 2 ustawy znia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 ze zm. ) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Warszawie na lata 2021 – 2022.

L.p.

Zakres działalności

Realizujący działania wynikające z art. 6

Sposób realizacji

Termin

1.

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022.

Koordynator dostępności

Opracowanie planu działania , o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy, przekazanie dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia, podanie do publicznej wiadomości.

Czerwiec 2021

2.

Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej.

Koordynator dostępności, administrator strony.

Dokonanie przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej, w razie konieczności zmiana zapisów.

Czerwiec – Wrzesień 2021

3.

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w SP 238.

Koordynator dostępności, administrator strony.

Analiza stanu obiektu SP 238 pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów prawa (audyt zewnętrzny).

Czerwiec 2021

4.

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w SP 238.

Koordynator dostępności, administrator strony.

Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób np.  wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnienie pracownika lub innej osoby do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. Wyznaczenie działań do realizacji.

Czerwiec 2021

5.

Uzyskanie wparcia w celu zniwelowania barier dostępności.

Dyrektor szkoły

Podjęcie działań umożliwiających usunięcie wad i doposażenie szkoły w sprzęt specjalistyczny i dodatkowy zgodnie z ustawą.

Czerwiec – Grudzień 2021

6.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Koordynator dostępności, administrator strony, dyrektor szkoły.

Podanie na stronie internetowej szkoły, BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania.

 

Warszawa, 29.06.2021r.

Koordynator dostępności                                                                                                Dyrektor Szkoły

Tadeusz Maciątek                                                                                                              Małgorzata Jarosik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 238
Data utworzenia:2021-06-28
Data publikacji:2021-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Jarosik
Osoba wprowadzająca dokument:Tadeusz Maciątek
Liczba odwiedzin:265

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-06-28 09:31:13Tadeusz MaciątekPublikacja Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności...Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 238 w Warszawie na lata 2021-2022