Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Szkoła Podstawowa nr 238 jest szkołą publiczną, która:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe, realizuje: 
  • programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
  • ramowy plan nauczania,
 • realizuje ustalone zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Organem prowadzącym jest: miasto stołeczne Warszawa

Organem nadzoru pedagogicznego jest: Mazowiecki Kurator Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 25, poz. 2572. z późn zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
 • Statut szkoły

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 238
Data utworzenia:2020-01-12
Data publikacji:2020-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Tadeusz Maciątek
Osoba wprowadzająca dokument:Tadeusz Maciątek
Liczba odwiedzin:756

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-31 10:47:20Tadeusz MaciątekPrzywrócenie prawidłowego funkcjonowania linku do Statutu Szkoły formacie pdf Status prawny