Jesteś tutaj: Start / Kompetencje

Kompetencje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców,które ze sobą ściśle współpracują.

Wszystkie organy szkoły działają w granicach swoich kompetencji zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty i Statucie Szkoły oraz zgodnie ze swoimi regulaminami.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

 • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
 • odroczenie obowiązku szkolnego,
 • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • skreślenie ucznia z listy uczniów,
 • indywidualny program lub tok nauki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 238
Data utworzenia:2020-01-12
Data publikacji:2020-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Tadeusz Maciątek
Osoba wprowadzająca dokument:Tadeusz Maciątek
Liczba odwiedzin:937