Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa

Matematyka

tablica z wzorami matematycznymi

Przedmiotowe zasady oceniania