Kalendarz roku szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2020  Rozpoczęcie roku szkolnego
14października 2020  Ślubowanie klas I
23 grudnia – 31 grudnia 2020  Przerwa świąteczna
8 stycznia 2021  Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
15 stycznia 2021  Koniec pierwszego semestru
18  – 31 stycznia 2021  Ferie zimowe
1 lutego 2021 Klasyfikacja śródroczna
1 – 6 kwietnia 2021  Wiosenna przerwa świąteczna
25, 26, 27 maja 2021 Egzamin ósmoklasisty
15 czerwca 2021 Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
21 czerwca 2021 Klasyfikacja roczna
25 czerwca 2021  Zakończenie zajęć dydaktycznych
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze)
14 października 2020 (środa) Prosimy zgłosić wychowawcom czy dziecko potrzebuje opieki świetlicy w tych dniach
21, 22  grudnia 2020 (poniedziałek, wtorek)
4, 5 stycznia (czwartek, piątek)
25, 26, 27 maja 2021 – terminy egzaminu ósmoklasisty
4 czerwca 2021 (piątek)