Kalendarz roku szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2021  Rozpoczęcie roku szkolnego
14października 2021  Ślubowanie klas I
23 grudnia – 31 grudnia 2021  Przerwa świąteczna
21 stycznia 2022  Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
30 stycznia 2022  Koniec pierwszego semestru
31 stycznia - 13 lutego 2022  Ferie zimowe
27 stycznia lub 14 lutego 2022 Klasyfikacja śródroczna
14 – 19 kwietnia 2022  Wiosenna przerwa świąteczna
24, 25, 26 maja 2022 Egzamin ósmoklasisty
10 czerwca 2022 Ustalenie ocen klasyfikacyjnych
20 czerwca 2022 Klasyfikacja roczna
24 czerwca 2022  Zakończenie zajęć dydaktycznych
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze)
14 października 2021 (czwartek) Prosimy zgłosić wychowawcom czy dziecko potrzebuje opieki świetlicy w tych dniach
12 listopada 2021 (piątek)
7 stycznia (piątek)
24, 25, 26 maja 2022 – terminy egzaminu ósmoklasisty
17 czerwca 2022 (piątek)