Baner

Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2 WRZEŚNIA 2019r.
GODZINA 8.00 – MSZA ŚW. W PARAFII DOBREGO PASTERZA – OPIEKA RODZICÓW
GODZINA 9.15 – KLASY 4 – 8
GODZINA 10.30 – KLASY 1 – 3

KLASY PRZEDSZKOLNE „0”
- DZIECI SCHODZĄ SIĘ W SWOICH SALACH DO GODZINY 8.15
- ZAJĘCIA WG PLANU

ŚNIADANIE – 8.30
OBIAD – 11.45
PODWIECZOREK – 14.30

Karta Ucznia ZTMWydawanie Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.
Link dedykowany wyłącznie dla Szkoły podstawowej nr 238 to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/198a2af2.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że z myślą o uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających trudności w adaptacji w środowisku rówieśniczym i szkolnym, z problemami w opanowaniu materiału, mającymi skomplikowaną sytuację rodzinną, została powołana uchwałą Rady Miasta jedyna w Warszawie publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394.
Od 1 września 2019 roku planujemy nabór do klas: V, VI, VII i VIII.
Klasy będą utworzone w przypadku zgłoszenia się 10 uczniów.
Możliwe jest również utworzenie klasy IV.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394
dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 ul. Mahatmy Gandhiego 13 (Warszawa Mokotów) Tel: 22 635 44 27

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia 

w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym

W ofercie proponujemy:

  • Opiekę przez pięć dni w tygodniu w godz. 14.00 - 19.00 dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.
  • Fachową pomoc wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
  • Pomoc w nauce.
  • Dożywiane w formie podwieczorku.
  • Gry i zabawy świetlicowe.
  • Zajęcia rozwijające umiejętności.
  • Zorganizowany letni i zimowy wypoczynek dla podopiecznych.

Zachęcamy rodziców i dzieci oraz młodzież do korzystania
z naszej oferty!

Dzieci pragnące uczestniczyć w zajęciach ogniskowych mogą zgłaszać się (wraz z opiekunem prawnym) bezpośrednio do siedziby Ogniska w budynku przy ul. Monte Cassino 6 

od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 18.00. tel. 0-22 877 35 52

Aktualnośći

Polinfo.euPortal POLinfo.eu
• Powstał na bazie najlepszych światowych rozwiązań e- i b-learningowych
• Wykorzystuje infrastrukturę i doświadczenie Politechniki Warszawskiej
• Umożliwia Juniorom zindywidualizowane zdobywanie i pogłębianie wiedzy
• Skierowany do zdolnego, ambitnego i pracowitego Juniora
• Zbudowany w oparciu o sztuczną inteligencję
CEL:
Zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego
zrozumienia przedmiotów ścisłych
Baver Lato w Mieście
Program zajęć specjalistycznych - Lato w Mieście 2019
Wykaz Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych  "Lato w Mieście 2019"  na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Harmonogram zapisów do Programu "Lato w Mieście 2019"
Strona logowania do programu "Lato w Mieście 2019"

Dane do opłat za żywienie „Lato w Mieście” w SP 238:

GASTRO TEAM PAROWCOWA 18/22 A
INVEST BANK 41 16801248 0000 3000 2156 2417
Dane do wpłaty: Imię i nazwisko dziecka, lato w mieście - 7zł stawka dzienna;
dyżur wakacyjnyzerówek - (11 zł. stawka dzienna) - 110 zł.

PROFILAKTYKA WSZAWICY Logo NIZWWW


Politechnika Warszawska zaprasza uczniów klas 6,7 i 8 do udziału w innowacyjnych zajęciach dzięki którym w atrakcyjny sposób będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z takich przedmiotów  jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka...
Rekrutacja na zajęcia w roku akademickim 2018/19. Szczegóły na stronie PW Junior

© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa