Konkursy organizowane przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2022

Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości organizuje następujące konkursy: 

  1. Konkurs „Liga Sprawiedliwości” - ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowania ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizację młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. Poza walorem typowo edukacyjnym uczestnikom gwarantuje się również możliwość świetnej rozgrywki polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn. Konkurs dedykowany dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/iii-edycja-konkursu-liga-sprawiedliwosci 
  2. Konkurs „Postaw na mediację” - ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami. Konkurs ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów. Konkurs dedykowany dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Informacje na temat konkursu dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ii-edycja-konkursu-postaw-na-mediacje
  3. Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości - ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej prawa. Olimpiada skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Informacje na temat olimpiady dostępne są pod linkiem: http://iws.gov.pl/olimpiada/ 

 Koordynatorem konkursów w szkole jest p. Monika Puch