Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

26 maja 2020

Karta Ucznia dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/21

Rodzice dzieci, które rozpoczną  naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/20 proszeni są o złożenie do dnia 31 maja 2020 roku wniosku o wyrobienie Karty Ucznia. 
Wnioski można składać elektronicznie poprzez dedykowany dla Szkoły link https://kartaucznia.ztm.waw.pl/198a2af2, oraz w formie papierowej (do pobrania na dole strony) za pośrednictwem Szkoły Podstawowej nr 238.

Czytaj więcej o: Karta Ucznia dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/21
21 maja 2020

Procedury konsultacji dla uczniów klas 8

Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla uczniów klas 8 w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w Warszawie

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780) oraz rozporządzeniem z dnia 15.05.2020  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytyczne GIS,MZ.

Czytaj więcej o: Procedury konsultacji dla uczniów klas 8
20 maja 2020

Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego

Procedury   dla uczniów klas I-III  

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780) oraz rozporządzeniem z dnia 15.05.2020  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytyczne GIS.

Czytaj więcej o: Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego
19 maja 2020

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla klas I - III

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25 maja 2020 roku przywrócone zostają w szkołach zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I - III.  Decyzję o tym, czy posyłają Państwo dziecko do szkoły należy do Państwa.

Czytaj więcej o: Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla klas I - III
19 maja 2020

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY