Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2021
 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
  • wymienia dziedziny, w których wykorzystuje się komputery
  • opisuje sposoby reprezentowania danych w komputerze,
  • W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
  • wymienia formaty plików graficznych,
  • tworzy kompozycje graficzne w edytorze grafiki,
  • wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce oraz nagrywa filmy,
  • tworzy dokumenty komputerowe różnego typu i zapisuje je w plikach w różnych formatach,
  • sprawdza rozmiar pliku lub folderu,
  • wykorzystuje chmurę obliczeniową podczas pracy,
  • wyszukuje w sieci informacje i inne materiały niezbędne do wykonania zadania,
  • opisuje budowę znaczników języka HTML
  • omawia strukturę pliku HTML,
  • tworzy prostą stronę internetową w języku HTML i zapisuje ją do pliku,
  • formatuje tekst na stronie internetowej utworzonej w języku HTML,
  • dodaje obrazy, hiperłącza, wypunktowania oraz tabele do strony internetowej utworzonej w języku HTML,
  • tworzy podstrony dla utworzonej przez siebie strony internetowej,
  • pisze i formatuje tekst w dokumencie tekstowym,
  • umieszcza w dokumencie tekstowym obrazy oraz symbole i formatuje je,
  • łączy ze sobą teksty w edytorze tekstu,
  • dzieli tekst na kolumny,
  • wstawia do tekstu tabele,
  • wykorzystuje słowniki dostępne w edytorze tekstu,
  • dodaje spis treści do dokumentu tekstowego,
  • wykorzystuje szablony do tworzenia dokumentów tekstowych,
  • drukuje przygotowane dokumenty oraz skanuje papierowe wersje dokumentów,
  • wyjaśnia, czym jest prezentacja multimedialna i jakie ma zastosowania,
  • opisuje cechy dobrej prezentacji multimedialnej,
  • przedstawia określone zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej,
  • dodaje do prezentacji multimedialnej przejścia oraz animacje,
  • wykorzystuje możliwość nagrywania zawartości ekranu do przygotowania np. samouczka,
  • montuje filmy w podstawowym zakresie: przycinanie, zmiana kolejności scen, dodawanie tekstów i ścieżki dźwiękowej, zapisywanie w określonym formacie.
 2. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
  • korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,
  • wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełni funkcje,
  • omawia budowę szkolnej sieci komputerowej,
  • wyszukuje w internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy),
  • sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera,
  • prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta,
  • wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.
 3. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
  • współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,
  • określa etapy wykonywania złożonego projektu grupowego,
  • komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory,
  • wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,
  • selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w internecie.
 4. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
  • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
  • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie
  • przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu,
  • przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu,
  • dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu,
  • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetuwie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z internetu.